Współczesne sposoby zdobywania wiedzy, wykład fakultatywny dla studentów II roku Pedagogiki