W ramach niniejszego kursu zamieszczane będą materiały niezbędne do zaliczenia przedmiotu Podstawy Zarządzania.