Celem kształcenia studentów jest wyposażenie w podstawy wiedzy metodycznej w obszarze pracy wychowawczej – profilaktycznej oraz resocjalizacyjnej. 

Przedmiot stanowi bazę dla innych przedmiotów w ramach specjalności, w trakcie których studenci będą poszerzali zdobytą w opisywanym przedmiocie wiedzę podstawową oraz nabyte umiejętności.