Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów ze słownictwem z zakresu wymienionych w nazwie dziedzin języka angielskiego, wychodząc z założenia, że studenci choć w minimalnym stopniu interesują sie tymi zagadnieniami gdyż zadania do wykonania w ramach zaliczenia będą takiej wiedzy wymagały. Zaliczenie odbędzie się na zasadzie wykonania zestawu ćwiczeń z tematyki głównie biznesowej i ekonomicznej, a także obecności na zajęciach i aktywności na nich.


The course is aimed at familiarizing students with the vocabulary peculiar to the subject matter of the course, while assuming that students already have at least basic knowledge of it. This knowledge will be essential for passing the subject as the tasks  that students are to complete will require it. In order to pass the subject students will be required to complete a task worksheet consisting of mainly business and economy-related questions, but classes attendance and active participation in them will also be taken into account.