Celem wykładu jest zaprezentowanie studentom ważnej kwestii jaką jest antropologia w wychowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej i kulturowej. Studenci poznają m.in.  podstawowe antropologiczne modele człowieka, wizje rozwoju człowieka czy kształtowanie się podstawowych struktur społecznych i kulturowych.