Celem kursu jest zaprezentowanie najważniejszych koncepcji etycznych, działów etyki i problemów etycznych.