Materiał uzupełniający do zajęć z ćwiczeń z przedmiotu Marketing. Matreiał jest obowiązkowy do zaliczenia przedmiotu.