praca dyplomowa, pielęgniarstwo, studium przypadku