Kurs został stworzony, aby zwiększyć wiedzę na temat metod nauczania dzieci z potwierdzoną dysleksją. Jest to bardzo ważne, aby nie traktować dzieci z dysleksją na równi z innymi, ponieważ nie są one w stanie przyswoić wiedzy w ten sam sposób. Wykorzystywane materiały dydaktyczne muszą spełniać wszystkie wymogi, a metody nauczania muszą być w odpowiedni sposób dopasowane. 

Kurs został stworzony, aby zwiększyć wiedzę na temat materiałów nauczania w klasach 1-3, ponieważ są one bardzo ważnym elementem procesu nauczania. Wpływają na motywację uczniów podczas nauki języka, kształtowanie oraz rozwój wyobraźni. Wykorzystywane na zajęciach materiały i pomoce dydaktyczne muszą spełniać wszystkie wymogi. 

Kurs został stworzony, aby zwiększyć wiedzę na temat teorii pisania pracy licencjackiej i aby móc konsultować swoje wątpliwości z innymi studentami. Będą tu omówione podstawowe błędy popełniane w pracy dyplomowej oraz będą zamieszczone odpowiedzi na pytania jak uniknąć plagiatu i z jakich materiałów korzystać tak, aby były one wartościowe.

The aim of this course is to extend students' vocabulary taking into consideration a wide variety of topics at an advanced level.

The course aim is to deepen and expand students’ knowledge of English vocabulary by enlarging their productive and receptive vocabulary stores in a thematic framework. Through exercises participants will be introduced to the advanced vocabulary of a variety of topics.